STILTEGEBIED . HEUVELLAND . WEDSTRIJD . VLAAMSE BOUWMEESTER . back mcmaster . ism fris in het landschap
14 november 2008

BACK---stilte-03BACK---stilte-04

 

Ontwerp van platforms in het stiltegebied van Vlaanderen. Vlaamse Overheid, Vlaamse Bouwmeester.

Vanuit de gedachte dat de stilte- en rustbeleving voor de wandelaar, fietser of bewoner primeert en vanuit de attitude dat we het landschap zo min mogelijk willen belasten, laat staan overbelasten, evolueerde het werkmodel gevoelsmatig tot een duurzaam plug-and-play systeem met een sobere en eenvoudige beeldentaal, dat het landschap, en in het bijzonder de stilteplekken & -panorama’s, ondersteunt in haar beleving en de bezoeker aanmoedigt erbij stil te staan en er zich van bewust te worden.

Fris in het Landschap . back mcmaster architecten