passief school . 2006 . brussel . wedstrijd . ism Maarten Foucquet . Wouter Bruneel
14 november 2010

BACK---ebock-01

 

Het ontwerp voor de peuter- en kleuterschool Emile Bockstael is een gesloten volume dat zich van binnenuit naar de site ontplooit. Het is een ruwe bolster, een veilige uitvalbasis van waaruit de kinderen de buitenwereld verkennen. Het gebouw positioneert zich vooraan aan de straat, deels ingegraven in de site. Als dominante figuur beschermt ze de speelplaats, dat een half niveau lager is gelegen. De bewakerswoning sluit zich aan bij de bestaande lintbebouwing in de straat. De bijhorende tuin ligt in het verlengde van de te onderhouden moestuin, die op zijn beurt overloopt in de speelplaats.

Maarten Foucquet . Wouter Bruneel . Ignaas Back