STADSSALON . BRUSSEL . HOEKPLEINEN . WEDSTRIJD . ism Maarten Foucquet . Wouter Bruneel
14 november 2014

BACK---stadsplein-03BACK---stadsplein-02

 

Er wordt gescoord, thee gezet op de dorpel en gelezen in een krant. Kinderen fietsen voorbij en er wordt druk gepraat, enkel onderbroken door een verdwaalde auto. De straat wordt niet genegeerd. Ze wordt juist bij elke kans die zich voordoet maximaal benut. Passant en buurtbewoner eigenen zich de straat toe. Centraal in deze buurten koloniseren de pleintjes de weg.

Maarten Foucquet . Wouter Bruneel . Ignaas Back