BACK---nmbs-01BACK---nmbs-04BACK---nmbs-03BACK---nmbs-06BACK---nmbs-05BACK---nmbs-08BACK---nmbs-07

 

Het gebouw wordt geconcipeerd als een sportloods tussen de verscheidene bestaande loodsen van de werkplaatsen van de nmbs. De structuur vloeit voort uit de maten van de sportvelden. Een compact gebouw is het streefdoel met een verscheidenheid aan programma. De onderste laag opent zich volledig naar de sportvelden en het terras. Een patchwork van gekleurde prefabbetonpanelen vormt te gevel.

back mcmaster architecten . SDKE studiebureau . TUCRAIL

BACK---boeren-05BACK---boeren-06BACK---boeren-01BACK---boeren-03

BoerenBruxselPaysans wil van Brussel een voorbeeldstad maken voor duurzame stadslandbouw. De infrastructuur voor BoerenBruxselPaysan zal binnen dit streefbeeld een belangrijke plek worden die het toonbeeld zal worden van dit duurzame ideeëngoed. Onze visie is geïnspireerd door de biodynamische landbouw: we ontwerpen niet enkel het gebouw volgens de geldende regels, maar we ontwerpen daarnaast heel het proces om tot dit gebouw te komen en dit op een manier die al eeuwenlang bestaat in de boerderij architectuur. De boerderij is van oudsher een uitgelezen voorbeeld van zelfvoorzienendheid en circulariteit. De boerderij is het organisme waarin alle onderdelen hun belang en doel hebben en waar natuurlijke grondstoffen met zorgvuldigheid behandeld en ingezet werden. Vanuit deze optiek is getracht in het ontwerp de bestaande materialen en elementen die voorhanden zijn zoveel mogelijk te hergebruiken. Naast hergebruik wordt er ook via het concept “Grow your building” een nieuw deel toegevoegd. In het kader van BoerenBruxselPaysan stellen wij voor om binnen een Brusselse keten hennep te zaaien, te oogsten en te verwerken tot hennepvezels en -scheven, om uiteindelijk te plaatsen als kalkhennep in dit project. Het gebouw wordt op die manier letterlijk geteeld, geoogst en verwerkt, net als landbouwproducten.

BACK---biennale-01

 

 

BACK---biennale-02

 

Joy of making

Het ambachtelijke draagt een onmiskenbaar licht in zich, wat moeilijk te benoemen valt; een bijna mystieke schoonheid, die doet mijmeren.

Het ambachtelijk werpt zonder schroom een aura , niet alleen over zichzelf, maar over de plek die ze bepaalt.

Het ambachtelijke toont sporen van zijn maker, geenszins zoals de sporen van de kunstenaar met duidelijke tekenen van een Zelf al dan niet in relatie tot de maatschappij. Ambachtelijke sporen getuigen van een verweven verbondenheid tussen maker, materiaal en leefomgeving. Een eenheid tussen de menselijke hand en de grondstoffen van deze aarde.

De herwonnen interesse in het ambacht is niet enkel een nostalgie naar de tijden van weleer, maar eerder een intuïtief hunkeren naar opgeladen ruimtes; het ambachtelijke getuigt van het existentiële. Van de intrinsieke samenhang tussen mens en natuur. Het verzet zich tegen de moderne gedachte rond efficiëntie en productie.

Wat in het paviljoen gebeurt, staat intentioneel symbool voor het intrinsieke licht dat het ambachtelijke in zich draagt, en wordt letterlijk vertaald door met de handen gestapelde aarde, dat enerzijds menselijke sporen draagt in het imperfecte en anderzijds getuigt van vernuft in nieuwe verbanden en heldere patronen. Daarenboven is het paviljoen een plaats voor die hedendaagse maatschappelijke behoefte: the joy of making.

BC architects . prof. Hilde Bouchez . Jos Devriendt . VIK architectuur . BACK architecten

BACK---bna-02BACK---bna-03BACK---bna-04

 

Het plannen van een uniek sport- en spelcentrum voor kinderen met een beperking vormt een progressieve ontwikkeling van de noordelijke gelegen ring rond Amsterdam. Het project kan zich door zijn uniek karakter als een baken aan de ring koppelen en zich zo bewust internationaal profileren. Het voorstel concentreert het nieuwe programma aan de ringweg, en laat het terrein naar de polders toe open. Het sportcomplex vormt door het aaneenschakelen van verscheidene sporthallen en bijhorende faciliteiten een eigen ‘skyline’ zowel naar de snelweg als naar de sportvelden en de polders.

Bruno Vermeersch . Ignaas Back