Laureaat wedstrijdontwerp landschapsobservatiepunt voor het Bergmolenbos te Roeselare. De ambitie van de toren is tweeledig. Enerzijds, het creëren van een eigentijdse, bijzondere landmark die het herkenbare gezicht wordt van het nieuwe stadsbos. Anderzijds, het bouwen van een sprookjestoren waarbij de beklimming een beleving op zich vormt met verschillende trajecten en kamers.

VIK . AE . BACK architecten . MOUTON studiebureau

www.vik-architect.com . www.ae-architecten.be . www.mouton.eu

BACK---pastoor-06BACK---pastoor-05BACK---pastoor-04

BACK---pastoor-02

Een oud pastoorbos gelegen aan het stadscentrum te Beveren kent een dubbele functie: als ‘spelbos’ en als ‘natuurbos’. Door een zachte scheiding van beide zones en door de aanleg van verscheidene vlonders, bruggen en ‘zwevende’ paden wordt elk gebied geïntensifeerd en krijgt ze elk een versterkende rol binnen de groenzone.

Fris in het Landschap . back mcmaster architecten

BACK---stadsplein-03BACK---stadsplein-02

 

Er wordt gescoord, thee gezet op de dorpel en gelezen in een krant. Kinderen fietsen voorbij en er wordt druk gepraat, enkel onderbroken door een verdwaalde auto. De straat wordt niet genegeerd. Ze wordt juist bij elke kans die zich voordoet maximaal benut. Passant en buurtbewoner eigenen zich de straat toe. Centraal in deze buurten koloniseren de pleintjes de weg.

Maarten Foucquet . Wouter Bruneel . Ignaas Back

BACK---stilte-03BACK---stilte-04

 

Ontwerp van platforms in het stiltegebied van Vlaanderen. Vlaamse Overheid, Vlaamse Bouwmeester.

Vanuit de gedachte dat de stilte- en rustbeleving voor de wandelaar, fietser of bewoner primeert en vanuit de attitude dat we het landschap zo min mogelijk willen belasten, laat staan overbelasten, evolueerde het werkmodel gevoelsmatig tot een duurzaam plug-and-play systeem met een sobere en eenvoudige beeldentaal, dat het landschap, en in het bijzonder de stilteplekken & -panorama’s, ondersteunt in haar beleving en de bezoeker aanmoedigt erbij stil te staan en er zich van bewust te worden.

Fris in het Landschap . back mcmaster architecten

BACK---vlas-01

De ambitie is om de Leievallei beleefbaar te maken tot in het centrum van Kuurne kaderend binnen het totaalbeeld van de Leievallei en de vallei van de Heulebeek als structuurdragers op grote schaal. Groene vingers, gekoppeld aan trage wegen en het speelweefsel, verbinden de Heulebeek en de Leiemeersen met het centrum van Kuurne.

Fris in het Landschap . back mcmaster architecten