BACK---de-mortel-01 BACK---de-mortel-02

 

Teruggetrokken van de straat, verscholen achter de huizenrij, ligt het technisch centrum De Mortel te Brasschaat. Loodsen, paviljoenen en een brandweerkazerne eisen elk hun eigen plaats op de site op en nestelen zich tussen het groen. Hoewel elk gebouw een duidelijke functie heeft mist het terrein op dit moment een algemene samenhang en leesbaarheid. Een nieuw inrichtingsplan voor de volledige site moet een heldere circulatie realiseren voor de brandweer en de gemeentediensten en zet de krijtlijnen uit voor verschillende uitbreidingen van de infrastructuur. De ontwerpopdracht voor de brandweerkazerne en de bijgebouwen van het gemeentemagazijn biedt de uitgelezen kans om het voorgestelde masterplan opnieuw in vraag te stellen, de krachtlijnen ten volle uit te spelen en de ballast overboord te gooien.

GAFPA architecten . BACK architecten . DE ROOVER studiebureau . SVDB studiebureau . www.gafpa.net

Laureaat wedstrijdontwerp landschapsobservatiepunt voor het Bergmolenbos te Roeselare. De ambitie van de toren is tweeledig. Enerzijds, het creëren van een eigentijdse, bijzondere landmark die het herkenbare gezicht wordt van het nieuwe stadsbos. Anderzijds, het bouwen van een sprookjestoren waarbij de beklimming een beleving op zich vormt met verschillende trajecten en kamers.

VIK . AE . BACK architecten . MOUTON studiebureau

www.vik-architect.com . www.ae-architecten.be . www.mouton.eu

back-steiner-04

BACK---steiner-02

 

back-steiner-03

De Steinerschool te Gent is een school met een visie: ze streeft een brede persoonlijkheidsontwikkeling na, met gelijke aandacht voor het hoofd, het hart en de handen. De infrastructuur (binnen – en buitenruimtes) van de school die ‘organisch’ is gegroeid, is aan een update toe. De middelbare school heeft vandaag een ruimtetekort en sommige gebouwen zijn verouderd. Dit project is een uitgelezen kans om, vertrekkende vanuit de visie van de school en de kwaliteit¬en van de plek, de site in zijn globaliteit aan te pakken.

Door de ateliers en het toneel deel te laten worden van het maaiveld, wordt de site opgeladen,  definiëren deze mee de plek en worden ze ingezet als gezicht van de school. Deze specifieke en uiteenlopende activiteiten vragen veel ruimte. Het organiseren binnen de beperkte grenzen van de site mogelijk te maken, worden de binnen – en buitenruimtes dagdagelijks voor dubbel en tripel gebruik ingezet. Daarnaast kan de site ook op sociaal niveau meewerken aan een duurzame stad: door te streven naar een extra groene plek in de stad, waar families en verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken, waar ruimte is voor duurzame stadsinitiatieven (stadsimker, ruilwinkel, stadstuinieren, ….), een site die de bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer aanmoedigt.

PERNEEL OSTEN architecten . BACK architecten . MOUTON studiebureau . TECH3 studiebureau . Denis Dujardin Landschap . www.perneelosten.be

 

BACK---boeren-05BACK---boeren-06BACK---boeren-01BACK---boeren-03

BoerenBruxselPaysans wil van Brussel een voorbeeldstad maken voor duurzame stadslandbouw. De infrastructuur voor BoerenBruxselPaysan zal binnen dit streefbeeld een belangrijke plek worden die het toonbeeld zal worden van dit duurzame ideeëngoed. Onze visie is geïnspireerd door de biodynamische landbouw: we ontwerpen niet enkel het gebouw volgens de geldende regels, maar we ontwerpen daarnaast heel het proces om tot dit gebouw te komen en dit op een manier die al eeuwenlang bestaat in de boerderij architectuur. De boerderij is van oudsher een uitgelezen voorbeeld van zelfvoorzienendheid en circulariteit. De boerderij is het organisme waarin alle onderdelen hun belang en doel hebben en waar natuurlijke grondstoffen met zorgvuldigheid behandeld en ingezet werden. Vanuit deze optiek is getracht in het ontwerp de bestaande materialen en elementen die voorhanden zijn zoveel mogelijk te hergebruiken. Naast hergebruik wordt er ook via het concept “Grow your building” een nieuw deel toegevoegd. In het kader van BoerenBruxselPaysan stellen wij voor om binnen een Brusselse keten hennep te zaaien, te oogsten en te verwerken tot hennepvezels en -scheven, om uiteindelijk te plaatsen als kalkhennep in dit project. Het gebouw wordt op die manier letterlijk geteeld, geoogst en verwerkt, net als landbouwproducten.

back-dilbeek-01back-dilbeek-02 back-dilbeek-03

 

Dilbeek ligt tussen het verstedelijkte Brussel en het landelijke Pajottenland, en verkrijgt haar leefbaarheid en aangename woonomgeving door hierin een evenwichtige identiteit te bewerkstelligen. De site ligt op de rand van de Dilbeekse kern, op de as St-Martens-Bodegem en Itterbeek. Het Begijnenborre domein is een veelgebruikte sociale plek als recreatief domein voor nabije wijken, en voor verder gelegen gezinnen in verband met naschoolse opvang en speelpleinwerking.

We zien het omgevingsontwerp en het architectuurontwerp als één geheel, waarbij de architectuur voortkomt uit een lezing van het landschap en zodoende de bestaande kwaliteiten van de buitenomgeving versterkt. Tegelijkertijd zal de inplanting van die architectuur ook het domein structureren door zones en toegangen te creëeren. De typologie van de genereuze luifel is een basis vertrekpunt om overdekte buitenruimte te bekomen. Door de grote overkapping zijn grote raamwanden mogelijk, die een zachte grens vormen van binnen naar groene buitenruimte. De binnenruimtes zijn rationeel geschikt zodat er ecologische en economische winsten gemaakt worden. We zien deze ruimtes als flexibel door het gebruik van schuifwanden, die meerdere ruimtelijke configuraties mogelijk maken. Tenslotte zetten we in op een gebouw dat tactiliteit toont in zijn materialen en lichttoetreding, zodat kinderen er luchtig en licht kunnen spelen, denken, creëren, ontmoeten.

BC architects . BACK architecten . UTIL studiebureau . STRAMIEN landschap . TECH3 studiebureau . www.bc-as.org

 

BACK---nmbs-01BACK---nmbs-02BACK---nmbs-03BACK---nmbs-06BACK---nmbs-04BACK---nmbs-05BACK---nmbs-08BACK---nmbs-07

 

Het gebouw wordt geconcipeerd als een sportloods tussen de verscheidene bestaande loodsen van de werkplaatsen van de nmbs. De structuur vloeit voort uit de maten van de sportvelden. Een compact gebouw is het streefdoel met een verscheidenheid aan programma. De onderste laag opent zich volledig naar de sportvelden en het terras. Een patchwork van gekleurde prefabbetonpanelen vormt te gevel.

back mcmaster architecten . SDKE studiebureau . TUCRAIL

BACK---pastoor-06BACK---pastoor-05BACK---pastoor-04

BACK---pastoor-02

Een oud pastoorbos gelegen aan het stadscentrum te Beveren kent een dubbele functie: als ‘spelbos’ en als ‘natuurbos’. Door een zachte scheiding van beide zones en door de aanleg van verscheidene vlonders, bruggen en ‘zwevende’ paden wordt elk gebied geïntensifeerd en krijgt ze elk een versterkende rol binnen de groenzone.

Fris in het Landschap . back mcmaster architecten

BACK---bna-02BACK---bna-03BACK---bna-04

 

Het plannen van een uniek sport- en spelcentrum voor kinderen met een beperking vormt een progressieve ontwikkeling van de noordelijke gelegen ring rond Amsterdam. Het project kan zich door zijn uniek karakter als een baken aan de ring koppelen en zich zo bewust internationaal profileren. Het voorstel concentreert het nieuwe programma aan de ringweg, en laat het terrein naar de polders toe open. Het sportcomplex vormt door het aaneenschakelen van verscheidene sporthallen en bijhorende faciliteiten een eigen ‘skyline’ zowel naar de snelweg als naar de sportvelden en de polders.

Bruno Vermeersch . Ignaas Back

BACK---muziek-01BACK---muziek-02BACK---muziek-03

 

Muziekschool en naschoolse kinderopvang. Kappellen, Open Oproep. Vlaamse Bouwmeester.

De inzet van de reconversie van het voormalige RTT tot Muziekacademie (MA) met Buitenschoolse Kinderopvang bespeelt de latente kwaliteiten van het bestaand gebouw. Enerzijds is er een baksteenarchitectuur die affiniteit veinst met de vrijstaande villa. Anderzijds schuilt achter het afgevlakte- bij tijden uitdrukkingloos- silhouet een robuuste structuur die in staat is een ruim programma te huisvesten.

Kris Coremans . back mcmaster architecten