BACK---muziek-01BACK---muziek-02BACK---muziek-03

 

Muziekschool en naschoolse kinderopvang. Kappellen, Open Oproep. Vlaamse Bouwmeester.

De inzet van de reconversie van het voormalige RTT tot Muziekacademie (MA) met Buitenschoolse Kinderopvang bespeelt de latente kwaliteiten van het bestaand gebouw. Enerzijds is er een baksteenarchitectuur die affiniteit veinst met de vrijstaande villa. Anderzijds schuilt achter het afgevlakte- bij tijden uitdrukkingloos- silhouet een robuuste structuur die in staat is een ruim programma te huisvesten.

Kris Coremans . back mcmaster architecten

BACK---stadsplein-03BACK---stadsplein-02

 

Er wordt gescoord, thee gezet op de dorpel en gelezen in een krant. Kinderen fietsen voorbij en er wordt druk gepraat, enkel onderbroken door een verdwaalde auto. De straat wordt niet genegeerd. Ze wordt juist bij elke kans die zich voordoet maximaal benut. Passant en buurtbewoner eigenen zich de straat toe. Centraal in deze buurten koloniseren de pleintjes de weg.

Maarten Foucquet . Wouter Bruneel . Ignaas Back

BACK---ebock-01

 

Het ontwerp voor de peuter- en kleuterschool Emile Bockstael is een gesloten volume dat zich van binnenuit naar de site ontplooit. Het is een ruwe bolster, een veilige uitvalbasis van waaruit de kinderen de buitenwereld verkennen. Het gebouw positioneert zich vooraan aan de straat, deels ingegraven in de site. Als dominante figuur beschermt ze de speelplaats, dat een half niveau lager is gelegen. De bewakerswoning sluit zich aan bij de bestaande lintbebouwing in de straat. De bijhorende tuin ligt in het verlengde van de te onderhouden moestuin, die op zijn beurt overloopt in de speelplaats.

Maarten Foucquet . Wouter Bruneel . Ignaas Back

BACK---skate-01

BACK---stilte-03BACK---stilte-04

 

Ontwerp van platforms in het stiltegebied van Vlaanderen. Vlaamse Overheid, Vlaamse Bouwmeester.

Vanuit de gedachte dat de stilte- en rustbeleving voor de wandelaar, fietser of bewoner primeert en vanuit de attitude dat we het landschap zo min mogelijk willen belasten, laat staan overbelasten, evolueerde het werkmodel gevoelsmatig tot een duurzaam plug-and-play systeem met een sobere en eenvoudige beeldentaal, dat het landschap, en in het bijzonder de stilteplekken & -panorama’s, ondersteunt in haar beleving en de bezoeker aanmoedigt erbij stil te staan en er zich van bewust te worden.

Fris in het Landschap . back mcmaster architecten

BACK---vlas-01

De ambitie is om de Leievallei beleefbaar te maken tot in het centrum van Kuurne kaderend binnen het totaalbeeld van de Leievallei en de vallei van de Heulebeek als structuurdragers op grote schaal. Groene vingers, gekoppeld aan trage wegen en het speelweefsel, verbinden de Heulebeek en de Leiemeersen met het centrum van Kuurne.

Fris in het Landschap . back mcmaster architecten