BACK---skate-01

BACK---stilte-03
BACK---stilte-04

 

Ontwerp van platforms in het stiltegebied van Vlaanderen. Vlaamse Overheid, Vlaamse Bouwmeester.

Vanuit de gedachte dat de stilte- en rustbeleving voor de wandelaar, fietser of bewoner primeert en vanuit de attitude dat we het landschap zo min mogelijk willen belasten, laat staan overbelasten, evolueerde het werkmodel gevoelsmatig tot een duurzaam plug-and-play systeem met een sobere en eenvoudige beeldentaal, dat het landschap, en in het bijzonder de stilteplekken & -panorama’s, ondersteunt in haar beleving en de bezoeker aanmoedigt erbij stil te staan en er zich van bewust te worden.

Fris in het Landschap . back mcmaster architecten

BACK---vlas-01

De ambitie is om de Leievallei beleefbaar te maken tot in het centrum van Kuurne kaderend binnen het totaalbeeld van de Leievallei en de vallei van de Heulebeek als structuurdragers op grote schaal. Groene vingers, gekoppeld aan trage wegen en het speelweefsel, verbinden de Heulebeek en de Leiemeersen met het centrum van Kuurne.

Fris in het Landschap . back mcmaster architecten