BACK---nepal-D
BACK---nepal-C
BACK---nepal-B
BACK---nepal---14
BACK---nepal---16
BACK---nepal-A
BACK---nepal-14

The earthquake of April – May 2015 has left a big impact in the lives of the Nepali people and flattened the symbols of human creation – built structures, both contemporary and historic. Many people have lost their homes and still find themselves in a daily struggle to protect them from rain and cold. Among all these individual tragedies, most of the public structures such as health centres and schools did not receive priority. They are beyond the means of a single family or an individual household. Schools are the most negatively affected service in the quake hit areas including Raigaun area. Response has been slow so far.

The ambition of the ‘The Ideal School’ project is twofold: it is about the (re-)construction of school buildings and the re-vitalizing of the schooling process in the Raigaun area as a whole. This double focus is important because new (better) schools being built without strengthening the accountability of the teachers and the participation of the parents would again result in an inefficient use of (scarce) recourses.

KULeuven . CEPP . Centre for Educational Policies and Practices

Klaas Vanslembrouck . VIK architects . dr. Hilde Bouchez . Tom Callebaut . TC plus . Wart Thys . Lin Seminck . Ignaas Back . BACK architects

 

BACK---congo-02
BACK---congo-01
BACK---congo-03

 

Het ontwikkelen van ‘des centres genereux’ (combinatie van ruimte voor gezondheidszorg, onderwijs, gemeenschapsvorming, lokale economie, ambachten, kunst en muziek,…) in DR Congo, Beni.

onderzoeksteam AOB KU LEUVEN: Hilde Bouchez, Klaas Vanslembrouck, Tom Callebaut, Ignaas Back

ism COPAK . Dimitri Moreels

BACK---uct-04

back-uct-06

 

A parallel design studio, adaptive re-use, between University of Cape Town & KU Leuven.

The re-purposing of existing structures within the context of habitable spaces with zero-impact to the environment.

The design studio focuses on the one hand on establishing negotiable versus non-negotiable elements of built form by lived realities and social pressures, and on the other hand by the urgency of material sustainability and environmental concerns. Socially and contextually relevant programming around the re-use and re-purposing of existing buildings is well complemented by a rigorous approach to the material performance of the building.

The strategies and tactics of the city fabric can be explored through ideas for the re-purposing of existing modern concrete or steel frame structures through the insertion of temporary structures that are designed to be flexible for change over time. But it allows also for a certain amount of informality to penetrate into formal structures of architecture, thus exploring the relationship between the role of the architect and that of the user in the design of the environment.

Stella Papanicolaou . UCT . University of Cape Town . Ignaas Back . BACK architects . KU Leuven

BACK---biennale-01

 

 

BACK---biennale-02

 

Joy of making

Het ambachtelijke draagt een onmiskenbaar licht in zich, wat moeilijk te benoemen valt; een bijna mystieke schoonheid, die doet mijmeren.

Het ambachtelijk werpt zonder schroom een aura , niet alleen over zichzelf, maar over de plek die ze bepaalt.

Het ambachtelijke toont sporen van zijn maker, geenszins zoals de sporen van de kunstenaar met duidelijke tekenen van een Zelf al dan niet in relatie tot de maatschappij. Ambachtelijke sporen getuigen van een verweven verbondenheid tussen maker, materiaal en leefomgeving. Een eenheid tussen de menselijke hand en de grondstoffen van deze aarde.

De herwonnen interesse in het ambacht is niet enkel een nostalgie naar de tijden van weleer, maar eerder een intuïtief hunkeren naar opgeladen ruimtes; het ambachtelijke getuigt van het existentiële. Van de intrinsieke samenhang tussen mens en natuur. Het verzet zich tegen de moderne gedachte rond efficiëntie en productie.

Wat in het paviljoen gebeurt, staat intentioneel symbool voor het intrinsieke licht dat het ambachtelijke in zich draagt, en wordt letterlijk vertaald door met de handen gestapelde aarde, dat enerzijds menselijke sporen draagt in het imperfecte en anderzijds getuigt van vernuft in nieuwe verbanden en heldere patronen. Daarenboven is het paviljoen een plaats voor die hedendaagse maatschappelijke behoefte: the joy of making.

BC architects . prof. Hilde Bouchez . Jos Devriendt . VIK architectuur . BACK architecten

BACK - haiti 01
BACK - haiti 03
BACK - haiti 04

 

Building Back Better Communities, Haïti, Port-au-Prince

The structural design for the house consist of a low-cost pre-engineered structural steel system. We have opted for this solution given the open-source nature of these products (many possible suppliers), their standardized and pre-engineered qualities that can warrant code compliance, their documented seismic performance and structural capacity, and their ease of assembly. The facade system is non-load-bearing and can be manufactured from many different durable materials.

back mcmaster architecten . ism UGent . prof. Steven Van Dessel

Coverage of disaster aftermath. Houses destroyed by 29 foot high storm surge along coastline of Waveland, Mississippi.

BACK---hahbo-01
BACK---hahbo-02
BACK - hahbo 04
BACK---hahbo-06

Ontwerp van duurzame en modulaire klaslokalen. HAHBO LLEXX biedt een snel, esthetisch en ecologisch antwoord op de nijpende nood aan extra en flexibele scholen en klaslokalen in lager en secundair onderwijs. Dit modulair systeem kan toegepast worden zowel als voorlopige oplossing en, gezien de esthetische en bouwfysische kwaliteiten, als een permanente oplossing.

OVAM ECODESIGN Award Pro 2013 Nominatie

HENRY VAN DE VELDE – LABEL 2013

– De Morgen, “Permante Modules” oplossing problemen capaciteit van onderwijs ?’, 16/04/2013

– Laatste Nieuws, ‘Bedrijf Hahbo ontwikkelt modulaire klassen en scholen’, 17/04/2013

– Het Nieuwsblad, ‘Designer maakt containerklassen stijlvol. Steden geïntresseerd in scholen van Axel Enthoven’, 17/04/2013

www.hahbo.be . foto’s  Hugo Van Beveren . back mcmaster . ism Enthoven Associates Design Consultants

BACK---vee-02
BACK---vee-01
BACK---vee-04
BACK---vee-06

Ventilatie, natuurlijke verlichting, dierenwelzijn zijn eisen eigen aan deze opdracht. Transparantie en integratie zijn noodzakelijk binnen de context en de locatie van de opdrachtgever. De boerderij bevindt zich binnen de dorpskern, haar aanwezigheid gaat niet onopgemerkt voorbij. De houten structuur en stalopbouw laten verschillende uitbreidingsmogelijkheden toe naar gelang de noden van de boer. De structuur is ontworpen naar een efficiënte kosten-baten overspanning en schikt zich naar de noodzakelijke dienststroken. De structuur leent zich echter tot manipulatie waardoor verscheidene uitbreidringsvarianten bestaan. Afhankelijk van de noden en uit pure noodzaak van het overkappen van het land, kronkelt de houten structuur zich doorheen het landschap.

studie voor Provincie Utrecht, innovatieve veestallen, vrijloopstal
deelnemende bureau’s: Studio Makkink & Bey, De Vylder Vinck Taillieu, Robert Winkel, Frank Havermans, FBW Architecten, Ira Koers
www.innovatieveveestallen.nl
publicatie: krant LaMi, Provincie Utrecht, Centrum, Beeldende Kunst Utrecht, Moooeeeh !

BACK - theater

10 november 2005

BACK - wild