De brandweerkazerne in Brasschaat zat aan haar limiet en diende uitgebreid te worden. Er is gekozen om in te breiden en te stapelen, waardoor de omliggende open ruimte optimaal wordt ingezet. Het nieuwe gedeelte van de kazerne komt op de verbouwde voertuigenhal, en sluit verticaal en snel aan op zowel de interventiewagens als de bestaande kazerne.

De uitbreiding van de brandweerkazerne werd maximaal geprefabriceerd zodat de huidige werking van de kazerne tijdens de werken kon behouden worden. Hierdoor ontstaat een logisch opgebouwde vol houtstructuur in CLT. De wanden vormen liggers die de voertuigenhal overspannen en zo de lokalen vorm geven op het verdiep.

BACK---vee-01BACK---vee-04BACK---vee-06

Ventilatie, natuurlijke verlichting, dierenwelzijn zijn eisen eigen aan deze opdracht. Transparantie en integratie zijn noodzakelijk binnen de context en de locatie van de opdrachtgever. De boerderij bevindt zich binnen de dorpskern, haar aanwezigheid gaat niet onopgemerkt voorbij. De houten structuur en stalopbouw laten verschillende uitbreidingsmogelijkheden toe naar gelang de noden van de boer. De structuur is ontworpen naar een efficiënte kosten-baten overspanning en schikt zich naar de noodzakelijke dienststroken. De structuur leent zich echter tot manipulatie waardoor verscheidene uitbreidringsvarianten bestaan. Afhankelijk van de noden en uit pure noodzaak van het overkappen van het land, kronkelt de houten structuur zich doorheen het landschap.

studie voor Provincie Utrecht, innovatieve veestallen, vrijloopstal
deelnemende bureau’s: Studio Makkink & Bey, De Vylder Vinck Taillieu, Robert Winkel, Frank Havermans, FBW Architecten, Ira Koers
www.innovatieveveestallen.nl
publicatie: krant LaMi, Provincie Utrecht, Centrum, Beeldende Kunst Utrecht, Moooeeeh !

back mcmaster architecten, iov studio Makkink & Bey . 2012