Onderzoek naar innovatieve vrijloopstallen in het Groene Hart van Nederland . back mcmaster

BACK---vee-06

Ventilatie, natuurlijke verlichting, dierenwelzijn zijn eisen eigen aan deze opdracht. Transparantie en integratie zijn noodzakelijk binnen de context en de locatie van de opdrachtgever. De boerderij bevindt zich binnen de dorpskern, haar aanwezigheid gaat niet onopgemerkt voorbij. De houten structuur en stalopbouw laten verschillende uitbreidingsmogelijkheden toe naar gelang de noden van de boer. De structuur is ontworpen naar een efficiƫnte kosten-baten overspanning en schikt zich naar de noodzakelijke dienststroken. De structuur leent zich echter tot manipulatie waardoor verscheidene uitbreidringsvarianten bestaan. Afhankelijk van de noden en uit pure noodzaak van het overkappen van het land, kronkelt de houten structuur zich doorheen het landschap.

studie voor Provincie Utrecht, innovatieve veestallen, vrijloopstal
deelnemende bureau’s: Studio Makkink & Bey, De Vylder Vinck Taillieu, Robert Winkel, Frank Havermans, FBW Architecten, Ira Koers
www.innovatieveveestallen.nl
publicatie: krant LaMi, Provincie Utrecht, Centrum, Beeldende Kunst Utrecht, Moooeeeh !

back mcmaster architecten, iov studio Makkink & Bey . 2012