School, buitenschoolse opvang en sportzaal te Poelkapelle . ism LEZZE architecten . BAS stabiliteit . SDKE technieken . DAIDALOS

De school van de toekomst is het kloppend hart van een gemeenschap. Een “brede school” is 7 dagen op 7 open voor deze gemeenschap en herbergt verschillende activiteiten gerelateerd aan de opvoeding van het kind en zijn naaste omgeving. Sport, spel, leren en sociale interactie zijn de basisbegrippen die de infrastructuur van een “brede school” vormgeven. Haar openheid naar de gemeenschap wordt bestendigd in het verenigingsleven dat ook gebruik maakt van de infrastructuur.

Door het programma om te zetten naar verschillende gebouwen en ze los van elkaar in te planten ontstaat er een landschappelijkheid die de dorpskern versterkt. Het open speelplein aan de straatzijde van het gebouw stimuleert ontmoeting en sociale cohesie.

Het schoolgebouw maakt komaf met de typische gang-klassen traditie en draait het systeem om. De klassen zijn rechtstreeks van buiten toegankelijk via de kleutertuintjes of de passerelle op de eerste verdieping die een ontmoetingsplek kan worden.

Een school is een tweede thuis en daarom wordt het materiaalgebruik afgestemd op zijn omgeving. De buitengevels en de daken verwijzen naar de wederopbouw door daken in rode stormpannen en gevels in geprefabriceerd beton met goudgele baksteen in Moef-formaat.